Pire zehirlimidir

pire1Pire zehirli bir haşere değildir. Fakat pire ısırması sonucu çeşitli hastalıklar bulaşabilir. İnsan ve hayvan ayrımı gözetmeksizin sürekli kan emen pireler, hastalıklı bir canlıdan aldıkları virüsü bir diğer canlıya bulaştırarak ölümcül hastalıklara neden olurlar.