Hamam böceklerine karşı en etkili ilaç

Hamam böceklerine karşı kullanılan emilsyon, suda ıslanabilir toz (W.P.) veya petrolde  eritilmiş hazır ilaç şeklinde çeşitli insektisidler mevcuttur. Bunların içinde fenitrothion, carbamate ve bromophos terkipli insektisidler en uygun olanlarıdır. Bunların emisyon formulasyonları %1 oranında tatbik edilirler. Fenitrothion ve bromophos’un W.P. ve petrolde erimiş hazır ilaç halinde formulasyonları da vardır.

Diazinon ve Malathion terkipli ilaçlarda tatbikatlarda kullanılabilirler.Diazinon terkipli ilaçlar evvelce hiç mücadele yapılmayan yerlerde ilk tatbikat %1lık daha sonra ise %0 5 dozunda uygulanır. İlaçlama 15-30 günde bir tekrarlanır. Doğu Hamam Böceklerine karşı uygulanacak mücadelede yumurtalardan 3 ay sonra çıkacak nimfleri öldürecek şekilde bir ilaçlama programı çizilmelidir. Bunun için 3-4 ay ara ile iki veya daha fazla sayıda ilaçlama yapılması icap eder.


Alman Hamam Böcekleri evlerde ve mutfaklarda diğer türlerden daha fazla bulunurlar. Bunların beslenmeleri ve su içmeleri daha muntazamdır. Diğer türlere göre daha kolaylıkla dik ve kaygan yüzeylerde yürüme yeteneğine sahiptirler. Yumurtalar bu türde dişi vücudu içinde uzun müddet taşıdığından dolayı Alman Hamam Böceklerine karşı uzun etkili ilaçlar daha az önem taşır. Bu nedenle fenitrothion, propoxun veya bromophos terkipli ilaçların emilsiyon şekilleri kullanılmalı, gıda ve bunlaila ilgili kapların olmadığı yerlere iyi bir şekilde püskürtülmelidirler.
Bugün artık ilaçların tarihçesinde de anlatıldığı gibi sentetik piretroitler geniş ölçüde ilaçlamalarda kullanılmaktadır.
Permethrin, cypermethrin, deltamethrin, tetramethrin, cufluthrin, lambda-cyhalothrin gibi etkili maddeli sentetik piretroidler piyasada satılmaktadır.
Piyasada satılan pek çok ilaç bulunmaktadır. Aşağıda bazı firmalara ait ilaçlar yer almaktadır.

Bayer

K-othrine SC 50 Deltamethrin %5
K.-othrine WG 250 Deltamethrin %25
Solfac EC 050 Cyfluthrin %5
Solfac WP 10 Cyfluthrin %10
Responsar SÇ 025 Betacyfluthrin %25

Syngenta

İcon
Actellic
10 CS
50 EC
Lambda-cyalothrin Pirirniphos methyl %9.62
%50

Cytrol Forte WP Cypermethrin %40

Bavet
Microsin EW %10 Cypermethrin, %2 Tetramethrin, %5 PBO
Metradin SC Deltamethrin %2,5
Power SC Alpha Cypermethrin %6
Aldhion 50 EC Fenitrothion %40
Naled %10
Fora

Bİ0-Sav

Bİ0-Sav
Biosit EC Cypermethrin 12,5
Tetramethrin 7,5
PBO 30
Biosit S. 10 EC Cypermethrin %10
Mostyn Deltamethnn 50 SC Deltamethrin %5
Alphamost SC Alphacypermethrin %10
Basf